เว็บไชต์ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงานของโรงเรียนโพธิแสนวิทยา

You are not logged in. (Login)

Skip Main MenuSkip กลุ่มข่าวงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนโพธิแสนวิทยา

กลุ่มข่าวงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนโพธิแสนวิทยา

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา

Available Courses


ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศของกลุ่มงานต่างๆของโรงเรียนโพธิแสนวิทยา

Picture of sarawut jangsook
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงานโครงการตามพระราชดำริ
by sarawut jangsook - Tuesday, 19 May 2020, 12:21 PM
 
ผู้รับผิดชอบ
Picture of sarawut jangsook
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงานกิจการนักเรียน
by sarawut jangsook - Tuesday, 19 May 2020, 12:20 PM
 
ผู้รับผิดชอบ
Picture of sarawut jangsook
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงานบริหารทั่วไป
by sarawut jangsook - Tuesday, 19 May 2020, 12:19 PM
 
ผู้รับผิดชอบ

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

e-1
Skip Calendar

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 Today Tuesday, 26 January 26 27 28 29 30 31
Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
Skip Latest News

Latest News

 • 19 May, 12:21
  sarawut jangsook
  ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงานโครงการตามพระราชดำริ more...
 • 19 May, 12:20
  sarawut jangsook
  ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงานกิจการนักเรียน more...
 • 19 May, 12:19
  sarawut jangsook
  ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงานบริหารทั่วไป more...