เว็บไชต์ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงานของโรงเรียนโพธิแสนวิทยา

You are not logged in. (Login)

Skip Main MenuSkip กลุ่มข่าวงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนโพธิแสนวิทยา

กลุ่มข่าวงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนโพธิแสนวิทยา

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา

Available Courses


ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศของกลุ่มงานต่างๆของโรงเรียนโพธิแสนวิทยา

Picture of sarawut jangsook
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงานโครงการตามพระราชดำริ
by sarawut jangsook - Tuesday, 19 May 2020, 12:21 PM
 
ผู้รับผิดชอบ
Picture of sarawut jangsook
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงานกิจการนักเรียน
by sarawut jangsook - Tuesday, 19 May 2020, 12:20 PM
 
ผู้รับผิดชอบ
Picture of sarawut jangsook
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงานบริหารทั่วไป
by sarawut jangsook - Tuesday, 19 May 2020, 12:19 PM
 
ผู้รับผิดชอบ

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

e-1
Skip Calendar

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
Skip Latest News

Latest News

 • 19 May, 12:21
  sarawut jangsook
  ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงานโครงการตามพระราชดำริ more...
 • 19 May, 12:20
  sarawut jangsook
  ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงานกิจการนักเรียน more...
 • 19 May, 12:19
  sarawut jangsook
  ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงานบริหารทั่วไป more...